Moravská Šipka, spolek

Spolek jsme založili jako kolektiv kamarádů, kteří pravidelně trávili léto na dětských táborech. Nezapomenutelné vzpomínky na takto prožité prázdniny nás přivedly na nápad pořádat letní dětské tábory jako vedoucí, protože na to abychom jezdili jako děti, už jsme bohužel moc staří. Rozhodli jsme se proto založit vlastní táborovou základnu, abychom se mohli vracet do bezstarostných dob dětství a dospívání, ale především proto, abychom umožnili dalším dětem prožít trochu toho táborového dobrodružství .

jsme založili (Zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů) jako neziskovou dobrovolnou organizaci občanů, jejímž cílem je:

  • pořádání zotavovacích pobytů dětí, organizace volnočasových aktivit dětí, pořádání dětských táborů, sportovních soustředění a preventivní činnost v oboru kriminality, drogové závislosti a jiných sociálně patologických jevů
  • vyhledávání, získávání a podporování všech iniciativ zabezpečujících zlepšování podmínek života dětí,
  • osvětová činnost, informování veřejnosti o dosažených výsledcích činnosti sdružení.

V současné době se spolek zaměřuje zejména na tyto činnosti:

Sdružení vzniklo dne 27.11.2006 registrací na Ministerstvu vnitra ČR

Naše tábory pořádáme v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, jsou řádně nahlášeny na krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje (KHS) (dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti), dále na Městském úřadu Štramberk a smluvně je zajištěna zdravotní péče praktickým lékařem MUDr. Janem Boháčem (ordinace Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice, tel: 556 870 186)
Bezpečnost a zdraví dětí jsou naší prioritou, děti nikdy nezůstávají bez dozoru. Všichni pracovníci tábora jsou řádně proškoleni v v oblasti zásad bezpečnosti práce a zásad práce s dětmi, hlavní vedoucí a organizátoři tábora jsou navíc proškoleni organizací s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.