Moravská Šipka, spolek

Spolek jsme založili jako kolektiv kamarádů, kteří pravidelně trávili léto na dětských táborech. Nezapomenutelné vzpomínky na takto prožité prázdniny nás přivedly na nápad pořádat letní dětské tábory jako vedoucí, protože na to abychom jezdili jako děti, už jsme bohužel moc staří. Rozhodli jsme se proto založit vlastní táborovou základnu, abychom se mohli vracet do bezstarostných dob dětství a dospívání, ale především proto, abychom umožnili dalším dětem prožít trochu toho táborového dobrodružství .

jsme založili (Zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů) jako neziskovou dobrovolnou organizaci občanů, jejímž cílem je:

 • pořádání zotavovacích pobytů dětí, organizace volnočasových aktivit dětí, pořádání dětských táborů, sportovních soustředění a preventivní činnost v oboru kriminality, drogové závislosti a jiných sociálně patologických jevů
 • vyhledávání, získávání a podporování všech iniciativ zabezpečujících zlepšování podmínek života dětí,
 • osvětová činnost, informování veřejnosti o dosažených výsledcích činnosti sdružení.

V současné době se sdružení zaměřuje zejména na tyto činnosti:

Sdružení vzniklo dne 27.11.2006 registrací na Ministerstvu vnitra ČR

Naše tábory pořádáme v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, jsou řádně nahlášeny na krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje (KHS) (dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti), dále na Městském úřadu Štramberk a smluvně je zajištěna zdravotní péče praktickým lékařem MUDr. Janem Boháčem (ordinace Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice, tel: 556 870 186)
Bezpečnost a zdraví dětí jsou naší prioritou, děti nikdy nezůstávají bez dozoru. Všichni pracovníci tábora jsou řádně proškoleni v v oblasti zásad bezpečnosti práce a zásad práce s dětmi, hlavní vedoucí a organizátoři tábora jsou navíc proškoleni organizací s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Členové spolku a přátelé tábora

obs_pepa Josef Bureš

nar. 1972

pracuje ve strojírenství

Práce s dětmi    

 • 2000 – 2010      Fudoken Kai Aikido (DDM Nový Jičín),instruktor Aikido dětského oddílu
 • od r. 2007 –  Tábor Moravská Šipka – Štramberk,spoluorganizátor tábora
 • od r. 2016     Předseda spolku Moravská Šipka

Zájmy: fotbal, bojová umění, literatura faktu

 obs_honesp Pavel Honeš

Práce s dětmi

 • 1989 – 2004      Tábor „Jednota“ – Štramberk,  „U Kateřiny“ – Štramberk, vedoucí, hlavní vedoucí tábora
 • 2000 – 2006      Fudoken Kai Aikido (DDM Nový Jičín),instruktor Aikido dětského oddílu
 • 2005                 Tábor Dlažka – Středolesí, hlavní vedoucí, programový vedoucí, spoluorganizátor
 • 2005 – 2006      Tábor Průvan – Domašov nad Bystřicí,hlavní vedoucí, programový vedoucí
 • od 2012            Fotbalový klub Štramberk, vedoucí mužstva – dorostenci
 • od r. 2007      Tábor Moravská Šipka – Štramberk,hlavní vedoucí, programový vedoucí, technické zabezpečení tábora
 • od r. 2016   člen výboru spolku Moravská Šipka


MŠMT  – Pavel Honeš
Březový lístek  – Pavel Honeš
Čestné uznání  – Pavel Honeš

 obs_pitrik  Pavel Pitřík

Práce s dětmi

 • 1994 – 2000      Fudoken Kai Aikido (DDM Nový Jičín),instruktor Aikido dětského oddílu
 • od r. 2007 –  Tábor Moravská Šipka – Štramberk, člen výboru spolku

   

Eduard Petřek,  nar. 1987

 • Bydliště: Příbor
 • Vzdělání: Elektrotechnické s maturitou
 • Oblíbené jídlo: Koprovka
 • Táborová hra: Pašeráci

Práce s dětmi

 • 2007 – 2011     tábor Moravská Šipka, Štramberk,oddílový vedoucí
 • 2012     tábor Moravská Šipka, Štramberk, hlavní vedoucí
 • 2008 – 2013     Taneční klub Fokus, člen a trenér
 • od r. 2016   Člen výboru spolku Moravská Šipka

Zájmy

Tanec – standartní a latinsko-americké tanceSport – volejbal (rozhodčí od r.2003), plavání, lyžování, bruslení, počítače, auta, letectví

Jiří Mikunda

 • od r. 2016 člen výboru spolku Moravská Šipka

Hlavní vedoucí táborů

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Roman Modrovič

Práce s dětmi

 • 1989 – 2004      Tábor „Jednota“ – Štramberk,  „U Kateřiny“ – Štramberk, vedoucí, hlavní vedoucí tábora
 • 2005                 Tábor Dlažka – Středolesí, programový vedoucí
 • 2005 – 2006      Tábor Průvan – Domašov nad Bystřicí,oddílový vedoucí
 • 2007 – 2009      Tábor Moravská Šipka – Štramberk,hlavní vedoucí


Zdravotník – Roman Modrovič
MŠMT  – Roman Modrovič

  Radek Bělica

Práce s dětmi

 • 2004                 Tábor Lhotka, oddílový vedoucí
 • 2005                 Tábor Dlažka – Středolesí, oddílový vedoucí
 • 2005 – 2006      Tábor Průvan – Domašov nad Bystřicí,oddílový vedoucí
 • 2007 – 2009      Tábor Moravská Šipka, hlavní vedoucí

MŠMT  – Radek Bělica

 indian6 Petr Tomšík

Práce s dětmi

 • 1989 – 2004      Tábor „Jednota“ – Štramberk, „U Kateřiny“ – Štramberk, oddílový vedoucí
 • 2005                 Tábor Dlažka – Středolesí, oddílový vedoucí
 • 2006                 Tábor Průvan – Domašov nad Bystřicí,oddílový a sportovní vedoucí
 • 2007 – 2008      Tábor Moravská Šipka – Štramberk,oddílový a programový vedoucí
 • 2009 – 2012      Tábor Moravská Šipka – Štramberk,hlavní vedoucí

  Pavel Vidomus

Práce s dětmi

 • 2007     tábor Moravská Šipka, Štramberk, oddílový vedoucí
 • 2008     tábor Moravská Šipka, Štramberk, hlavní vedoucí, zásobování
 • 2009     tábor Moravská Šipka, Štramberk, hlavní kuchař, zásobování
  Pavel Zbranek

Práce s dětmi

 • 2005 – 2007     tábor „U Kateřiny“, Štramberk, oddílový vedoucí
 • 2007 – 2008     tábor Moravská Šipka, Štramberk,oddílový vedoucí
 • 2009 – 2011     tábor Moravská Šipka, Štramberk, hlavní vedoucí
  Martin Kurel

Práce s dětmi

 • 2007 – 2009     tábor Moravská Šipka, Štramberk,oddílový vedoucí
 • 2010 – 2011     tábor Moravská Šipka, Štramberk, hlavní vedoucí
  Pavlína Nývltová

 • nar. 1984
 • bydliště: Příbor
 • vzdělání: přírodovědné s pedagogickým zaměřením
 • oblíbená činnost: spánek
 • oblíbená barva: zelená
 • oblíbena květina: tulipán

Práce s dětmi

2005 – 2007     tábor „U Kateřiny“, Štramberk, oddílová vedoucí

2007 – 2008      ZŠ a MŠ Kunín p. o., Kunín, vedoucí keramického kroužku

2008 – 2009       ZŠ Jubilejní, odloučené pracovišt ZŠ Dlouhá, p.o., Nový Jičín, učitelka na 2. stupni

2007 – 2012     tábor Moravská Šipka, Štramberk,oddílová vedoucí

2013            tábor Moravská Šipka, Štramberk, hlavní vedoucí

Zájmy

 • tanec (flamenko, zumba, irské a latinskoamerické tance),
 • sport (snowboarding, sjezdové lyžovaní, běh na lyžích, plavání, cyklistika, kolečkové brusle, vodáctví…),
 • příroda (turistika, houbaření),
 • výroba bižuterních šperků

  Antonín Matyo

nar. 1975

 • pracuje ve zdravotnictví

Práce s dětmiod 18 let                    vedoucí na různých táborech ve funkci – oddílový vedoucí, programový vedoucí, zdravotník, technické  a organizační zabezpečení tábora

např: Royal Rangers Česká republika    www.royalrangers.cz

Klub Emanuel při Křesťanských sborech ve Frenštáťe p. Radhoštěm

Zájmy

 • filmy
 • focení
 • práce s dětmi