1) V den nástupu dítěte na tábor: (odevzdáte zdravotníkovi nebo hlavnímu vedoucímu)

2) Nutné vybavení dítěte:
spacák, komplet ešus, lžíce, PVC hrníček na pití a čištění zubů, gumáky, pláštěnka (ne šusťáková bunda apod. !!!), pokrývka hlavy (proti úžehu, nejvhodnější je čepice nebo klobouk, šátek jako pokrývka hlavy je naprosto nevhodný!!!), baterka (+ náhradní baterie), bandaska z PVC (ne skleněná !!!)

3) Doprava
 dětí na tábor je vlastní – v den nástupu je možnost prohlédnout si táborovou základnu a osobně se seznámit s personálem tábora.

4) Nástup do tábora je v den zahájení Vámi zvoleného turnusu vlastní dopravou mezi 15:00 – 16:00 hod., odjezdv den ukončení vlastní dopravou v době mezi 9:00 a 11:00 hod.

5) Návštěvy v průběhu tábora nedoporučujeme z důvodu narušení táborového programu a také s ohledem na ostatní děti. Naopak jako vhodný považujeme kontakt v průběhu tábora formou korespondence – pohled nebo dopis rozhodně každé dítě potěší.

6) V rámci výletů budou mít v průběhu tábora děti možnost navštívit cca 3 – 4x obchod, proto je vhodné dát dítěti kapesné (200-300 Kč dle našeho úsudku úplně stačí). Kapesné je možné uložit v táborovém trezoru.

7) Nedoporučujeme brát s sebou šperky, mobilní telefony, MP3 přehrávače aj. cennosti – v táboře není elektřina (není v možnostech vedoucích brát do úschovy cennosti, provozovatel tábora nenese za tyto věci odpovědnost).

8) I během letního tábora, je třeba počítat s možností chladnějšího a deštivého počasí , proto doporučujeme nabalit i teplejší oblečení, v počtech odpovídajících délce pobytu (možnosti prostor pro sušení vypraného prádla jsou za deštivého počasí v táboře omezené), více v sekci co zabalit.

9) Dále nezapomeňte přibalit pravidelně nebo při potížích užívané léky.

10) Další informace
Všichni účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná  táborovým řádem.
(Upozorňujeme, že opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí).

11) Některé zdravotní pojišťovny přispívají na letní tábory – potvrzení na požádání vystavíme všem po skončení tábora

Výňatek z táborového řádu
Účastník tábora:

  • se nesmí vzdalovat z tábora a to ani do nejbližšího okolí
  • se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky, bude se vyhýbat sporům a hádkám
  • se bude řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích
  • zakázáno je kouření, pití alkoholu a provozování sexuálních aktivit
  • zakázáno je i šikanování, hrubost a jakékoliv fyzické násilí a vulgární vyjadřování