První pomoc a zdravověda

Odborný výklad a názorné ukázky první pomoci a zdravovědy  – přednáší a praktickou část vede pracovníkrychlé záchranné služby v Novém Jičíně, zaštítěno Českým červeným křížem, oblastní spolek Nový Jičín(akreditováno ministerstvem zdravotnictví).

PP

 

Zaměřeno zejména na:

Prvořadé zdravotnické úkony první pomoci

  • krvácení
  • dechová a oběhová selhání
  • protišoková opatření

okrajově: pomoc při úrazu elektrickým proudem, tonutí, bezvědomí, křečové stavy a intoxikace, poranění vnitřních

orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha, poranění pohybového ústrojí, alergické reakce, rány, tepelná poranění, dále pak poskytování pomoci ve ztížených podmínkách,  s improvizovanými prostředky.

Praktické ukázky, nácvik i výklad samotný je  přizpůsoben věku dětí.

 ziv.fce fixace

tep