PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY


Termíny pro rok 2021

I. turnus – 5.7. – 9.7. 2021
II. turnus – 12.7. – 16.7. 2021
III. turnus – 19.7. – 23.7. 2021
IV. turnus – 26.7. – 30.7. 2021

Před nástupem na příměstský tábor je nutné doložit tyto vyplněné dokumenty odkaz zde

Pozor – počet účastníků příměstského tábora je omezen.

Cena:
a) 1000 Kč / turnus

Doložení vazby rodičů na trh práce (musí doložit oba rodiče, samoživitelé doloží čestné prohlášení):

 • zaměstnaný rodič: potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (nebo pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru
 • OSVČ: potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění (AKTUALIZOVANÉ potvrzení zpětně vždy s ročním vyúčtováním plateb pojistného)
 • nezaměstnaný rodič: potvrzení z ÚP ČR o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • osoby v procesu vzdělávání: potvrzení o studiu
 • osoby v rekvalifikaci:potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, v případě ukončení kurzu v době konání projektu

Co s sebou:
batůžek, pláštěnka, komplet ešus, lžíce, plastový hrníček na pití, pevná obuv, sandály, kšiltovka, plavky a oblečení dle počasí.

Strava:
snídaně, svačina, oběd, svačina (pitný režim po celý den)

Důležité informace:

! Při nástupu do tábora je nutno odevzdat vyplněné dokumenty zde se všemi náležitostmi a kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

Cena poukazu za turnus 1000 Kč zahrnuje:

 • stravné 4x denně (dle jídelníčku kontrolovaného KHS, včetně pitného režimu),
 • zajištění táborového programu v rámci celotáborové hry, ceny do soutěží, odměny
 • vstupné  na koupaliště, jízdné vlakem, návštěvu Štramberské Trúby nebo rozhledny na Bílé hoře – podle individuálního programu v rámci jednotlivých turnusů

Obecné informace:

 • Tábor je určen pro pobyt dětí od 6-ti do 15-ti let, které se mohou bez problémů přizpůsobit táborovému režimu
 • Táborová základna se rozkládá v Moravskoslezských Beskydech v bezprostřední blízkosti malebného městečka Štramberk, táborová základna je vybavená dvěma velkými vojenskými stany, které slouží nejen ke stravování, ale i jako společenská místnost v případě špatného počasí, navíc je k dispozici vytápěná klubovna . V případě velmi nepříznivého počasí je zajištěna zděná budova v bezprostřední blízkosti táborové základny (klubovna, sociální zařízení)  – budova u fotbalového hřiště a prostory tělocvičny ZŠ Štramberk.
 • Program je motivován celotáborovou etapovou hrou v rámci nejrůznějších bojovek, kolektivních her, zpívání u táboráků, koupání v přírodním koupališti, turistiky po okolí, ježdění na koních
 • Na bezpečnost dítěte dbáme po celou dobu jeho pobytu na táboře. Děti při všech činnostech nikdy nezůstávají bez dozoru. To platí například při koupání, sportu, chvílích odpočinku, ale i v době spánku (tábor je střežen 24 h denně).
 • Na každém táboře je přítomen kvalifikovaný zdravotník (lékaři, zdravotní sestry, záchranáři), smluvně je dohodnutý lékař (ordinace v místě).
 • Strava je 4x denně dle jídelníčku kontrolovaného KHS, včetně pitného režimu, zajištěného profesionálními kuchaři se zkušenostmi vaření pro dětské kolektivy.
 • Vedoucí, kteří se dětem věnují, si pečlivě vybíráme. Jsme si plně vědomi, že se o děti musí starat zodpovědní a prověření lidé. Samozřejmostí je akreditace splňující podmínku MŠMT pro hlavní vedoucí táborů.
 • Nezapomeňte na zásobu oblečení odpovídající délce pobytu a počasí
 • Nezapomeňte na léky, které dítě případně užívá
 • Nedoporučujeme brát s sebou cenné věci jako jsou mobilní telefony, MP3 přehrávače aj.

Adresa tábora:
Moravská Šipka , spolek
Drážné 947
742 66 Štramberk

tel.:, www.moravskasipka.cz , e-mail: info@moravskasipka.cz

kontaktní osoba:

Smluvní ujednání
1. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé provozovateli na majetku a vybavení táborové základny, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.
2. V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 80 Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí).
3. Zákonný zástupce souhlasí se storno podmínkami: a) V případě odhlášení – písemně nebo telefonicky – do 1.6.2021  činí manipulační storno poplatek 100 Kč, při odhlášení od  2.6.2021 do 20.6.2021 činí storno poplatek 300 Kč . V případě odhlášení z důvodu nemoci (doloženo lékařským potvrzením) činí storno poplatek 300 Kč. Storno poplatky jsou dohodnuty na jedno dítě.  Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno poplatek neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10-ti dnů od jeho vyúčtování a může být započítán na již uhrazenou zálohu.