Drogy a protidrogová prevence

Přednáška na často diskutované téma drogy a vše kolem nich je ústředním tématem, doplňková témata jsou zaměřená na primární prevenci v oblasti kriminality mladistvých, šikany, týrání, AIDS…

Přednáší příslušník POLICIE ČR.