Program přednášek

Občanské sdružení Moravská Šipka v rámci preventivní činnosti v oboru kriminality, drogové závislosti a jiných sociálně patologických jevů pořádá besedy pro základní a střední školy ve spolupráci s Policií ČR a s Českým červeným křížem – Přednáškový program pro základní a střední školy, zaměřený na  prevenci kriminality,  protidrogovou osvětu a prevenci, sebeobranu jako protiúrazovou prevenci a poskytování první pomoci.

Přednáškový program je organizován ve třech samostatných blocích, které probíhají současně. Žáci, rozdělení do skupin, se v těchto blocích střídají. Doba trvání jednoho tématického bloku je 60 – 70 min.

Základní tématické bloky jsou:

1) První pomoc a zdravověda

2) Drogy a protidrogová prevence

3) Sebeobrana jako protiúrazová prevence