Táborový řád

Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem.

Každý táborník:

 • se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a kamarádsky, bude se vyhýbat sporům a hádkám
 • je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě
 • ve stanu udržuje pořádek, vynáší odpadky, nečmárá po stěnách, nestříká nic na celtu, nepoužívá otevřený oheň
 • na noc a při odchodu z tábora stan zavírá
 • chrání přírodu živou i neživou
 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní
 • když prší, chodí v pláštěnce a gumácích
 • nahlásí ihned jakýkoliv zdravotní problém i poranění  – hlavně přijď včas (i v noci)

Když budeš mít nějaký problém, neboj se zeptat kteréhokoliv z vedoucích !!!

Každý táborník dodržuje:

 • zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin ve stanu
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího – Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno z tábora
 • zákaz navštěvování cizích stanů bez vědomí jejích obyvatel
 • Zákaz kouření, pití alkoholu, požívání drog a provozování sexuálních aktivit
 • zakázáno je i šikanování, hrubost a jakékoli fyzické násilí a vulgární vyjadřování

 

(Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.)