Vyberte si ze dvou možností:

1) Přihlaste se on-line

V sekci Přihláška jednoduše odešlete on-line přihlášku, další pokyny budou následovat a v brzké době (do 5 pracovních dnů) Vám další informace budou zaslány na e-mail, který uvedete v on-line přihlášce.

2) Pošlete přihlášku klasickou poštou

Pokud dáváte přednost objednat pobyt klasickou poštou,
a) můžete si přihlášku vytisknout sami zde
b) formulář objednejte na tel: 775 419 658 nebo e- mailu: prihlaska@moravskasipka.cz

Dále pak postupujte takto: (Pokyny pro přihlašování poštou)

  • Zašlete vyplněnou 1. část přihlášky na adresu Moravská Šipka, spolek, Dražné 947, 742 66  Štramberk spolu s kopií složenky nebo bankovního převodu – tímto je pobyt dítěte na táboře rezervován.
  • Po obdržení přihlášky potvrzujeme rezervaci pobytu formou SMS na číslo nebo e-mail, který jste uvedli v přihlášce.
  • Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte zálohu 1500,- Kč nebo celou částkusloženkou nebo bankovním převodem na účet  2201813349/0800. Jako variabilní symbol platby uveďte prvních šest čísel z rodného čísla. Do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno dítěte a turnus.
  • Pokud využijete zálohové platby, rezervace pobytu dítěte bude provedena po přijetí zálohy, doplatek je možné uhradit kdykoliv na náš účet, nejpozději však v den nástupu dítěte na tábor (hotově hlavnímu vedoucímu)
  • Využijte možnosti slev100,- Kč „1. moment“ (zaplaťte zálohu, příp. celou částku, do 30.4.2018) a„sourozenecká“ sleva 200,- Kč na každého sourozence.(V případě, že využijete některé z našich slev, zaplaťte zálohu 1500,- Kč a slevu si odečítejte z doplatku.) Pokud s Moravskou Šipkou nejede Vaše dítě poprvé a vezme s sebou nového kamaráda, obdrží od nás odměnu 100,- Kč. (Podmínkou je, aby nový kamarád toto vyplnil v 1. části písm.b) přihlášky, odměnu pak obdržíte při nástupu na tábor.)
  • Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel, je nutné to vyznačit v 1. části písm. c) přihlášky . Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte poukaz. Potvrzení o zaplacení Vám bude vystaveno při odjezdu z  tábora.
  • Na žádost vystavíme potvrzení o zaplacení všem (bude vydáno při odjezdu z tábora ) – např. pro uplatnění nároku na čerpání příspěvku z VZP, apod.
  • 2. část přihlášky uschovejte  a odevzdejte při nástupu spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny , doplatkem ceny poukazu (pokud jste již neuhradili jinak) hl. vedoucímu nebo zdravotníkovi.

Storno poplatky

  • a) V případě odhlášení do 1.6.2016 činí manipulační storno poplatek 500,- Kč, při odhlášení od  2.6.2018 do 20.6.2018 činí storno poplatek 1.300,-Kč a po 20.6.2018 činí storno poplatek 1.500,-Kč. Storno poplatky jsou dohodnuty na jedno dítě.  Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno poplatek neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10-ti dnů od jeho vyúčtování a může být započítán na již uhrazenou zálohu.
  • b) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 120- Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka).