O klubu

AIKIDO klub Moravská Šipka

Občapismo[1]nské sdružení Moravská Šipka v rámci organizace volnočasových aktivit dětí, pořádání dětských táborů, sportovních soustředění a preventivní činnosti v oboru kriminality, drogové závislosti a jiných sociálně patologických jevů založila AIKIDO klub Moravská Šipka.

V rámci oddílu Moravská Šipka pořádáme kurzy pro děti, ženy a muže všech věkových kategorií a letní školu.

Aikido je metodou sebeobrany, kterou je možné použít proti jakékoliv formě útoku a na nejvyšších úrovních jako disciplínu koordinace, „cestu“ harmonizace všech životních sil člověka. V Aikido neexistuje útok, to znamená, že cíl umění spočívá pouze v neutralizaci agrese a zneškodnění útočníka pokud je to možné, tak bez toho, že by mu bylo způsobeno nějaké zranění. K tomu jsou zapotřebí dovednosti, ale ještě více etický záměr. Samotné slovo Aikido ve skutečnosti obsahuje tři elementy , které tvoří toto umění: (ai), harmonie nebo koordinace, (ki), duch nebo energie, (dó), metoda nebo „cesta“. Člověk, který studuje a praktikuje Aikido, by si správně měl přát pouze bránit sám sebe bez zraňování ostatních. K takovému přístupu však musí dosáhnout velmi vysoké úrovně mysli a těla. (A. Westrbrook a O. Ratti: Aikidó a dynamická sféra, 1970)

Cvičení vedou instruktoři Daniel Jelič, Pavel Honeš, Josef Bureš

MOTTO:
„Aikido rozhoduje o životě smrti jediným úderem, a proto musí studenti pečlivě dbát mistrova učení a ne soutěžit, aby viděli, kdo je lepší“