BESEDY PRO ZŠ

Besedy pro základní a střední školy

Občanské sdružení Moravská Šipka v rámci preventivní činnosti v oboru kriminality, drogové závislosti a jiných sociálně patologických jevů pořádá besedy pro základní a střední školy ve spolupráci s Policií ČR a s Českým červeným křížem – Přednáškový program pro základní a střední školy, zaměřený na  prevenci kriminality,  protidrogovou osvětu a prevenci, sebeobranu jako protiúrazovou prevenci a poskytování první pomoci.

Přednáškový program Základní tématické bloky jsou:
Přednáškový program je organizován ve třech samostatných blocích, které probíhají současně. Žáci, rozdělení do skupin, se v těchto blocích střídají. Doba trvání jednoho tématického bloku je 60 – 70 min. 1) První pomoc a zdravověda (více zde)
2) Drogy a protidrogová prevence (více zde)
3) Sebeobrana jako protiúrazová prevence (více zde)